1) Hỏi : Hệ thống Paradox còi không hú
    Đáp : Đứt cầu chì bình , bình hư , còi hư , đã ghim bình điện chưa
2) Hỏi : Hệ thống Paradox không gọi điện thoại khi báo động
    Đáp : Kiểm tra lại đường dây điện thoai/sim , kiểm tra lai dịch vụ điện thoại , kiểm tra đã lập trình số điện thoại chưa ?