1)Công Ty Thinh Huy chuyên Tư vấn giải pháp và thiết kế các hệ thống tích hợp camera , báo trộm , báo cháy , âm thanh , quản lí vào/ra ,v..v...
-Nhà Máy
-Bệnh Viện
-Trường học
-Chung cư
-Căn hộ v...v...
2) Thi công lắp đặt mới các hệ thống camera , báo trộm , báo cháy , âm thanh , quản lí vào/ra ,v..v...
3) Công Ty nhận bảo trì và bảo dưỡng các hệ thống camera , báo trộm , báo cháy , âm thanh , quản lí vào/ra ,v..v...

Tiêu chí : An Toàn Của Bạn Là Hạnh Phúc Của Chúng Tôi