Giá: Liên hệ

5 Vùng có dây , mở rộng 32 vùng không dây & Có Dây , 32 mã sử dụng

Sản xuất : Paradox/canada

Giá: Liên hệ

5 Vùng có dây , mở rộng 32 vùng không dây & Có Dây , 32 mã sử dụng
Sản Xuất : Paradox/canada

Giá: Liên hệ

2 phân vùng  , 64-Zone không dây, điều khiển với GPRS / GSM

Sản Xuất : Paradox/canada

Giá: Liên hệ

Màn hình cảm ứng trực quan 7 inch , Hiển thị vị trí báo động trên sơ đồ nhà
(Tương thích EVO192 , Magellen, Sp-Series )
Sản Xuất Paradox/canada

Giá: Liên hệ

Bàn Phím LCD K32LCD+ ( Tương thích trung tâm SP6000+ ,SP5500+, SP4000, MG5000MG5050)
32 vùng , 2 Khu vực

Sản Xuất Paradox/canada

Giá: Liên hệ

Bàn Phím LED K32+ ( tương thích trung tâm SP6000+ ,SP5500+, SP4000, MG5000MG5050)
Hiển Thị 32 vùng , 2 khu vực

Sản Xuất : Paradox/canada

Giá: Liên hệ

Bàn phím Điều Khiển vô tuyến K37

Sản Xuất : Paradox/canada

Giá: Liên hệ

Bàn Phím K10H ( tương thích trung tâm SP6000+ ,SP5500, SP4000, MG5000MG5050)
Hiển Thị 10 vùng , 2 khu vực

Sản Xuất : Paradox/canada

Giá: Liên hệ

Điều khiển từ xa với các nút có đèn nền
Sản Xuất : Paradox/canada

Giá: Liên hệ

Điều khiển từ xa với các nút có đèn nền
Sản Xuất : Paradox/canada