Giá: Liên hệ

  16vùng tích hợp (32 vùng với nhân đôi vùng), có thể mở rộng thành 32, with chức năng STAYD

Sản Xuất : Paradox/canada

Giá: Liên hệ

8 vùng tích hợp (16 vùng với nhân đôi vùng), có thể mở rộng thành 32, with chức năng STAYD

Sản Xuất Paradox/canada

Giá: Liên hệ

8 vùng tích hợp (16 vùng với nhân đôi vùng), có thể mở rộng thành 32, with chức năng STAYD
Sản Xuất Paradox/canada

Giá: Liên hệ

  5vùng tích hợp (10 vùng với nhân đôi vùng), có thể mở rộng thành 32, with chức năng STAYD

Sản Xuất Paradox/canada

Giá: Liên hệ

  5 vùng tích hợp (10 vùng với nhân đôi vùng), có thể mở rộng thành 32, with chức năng STAYD

Sản Xuất Paradox/canada

Giá: Liên hệ

  4 vùng tích hợp (4 vùng với nhân đôi vùng), có thể mở rộng thành 32, with chức năng STAYD

Sản Xuất Paradox/canada

Giá: Liên hệ

Màn hình cảm ứng trực quan 7 inch , Hiển thị vị trí báo động trên sơ đồ nhà   

Sản Xuất Paradox/canada          

Giá: Liên hệ

Bàn Phím Cảm Ứng TM50 , 5 inch
(Tương thích EVO192 , Magellen, Sp-Series )
Sản Xuất Paradox/canada

Giá: Liên hệ

Bàn Phím LCD K32LCD ( Tương thích trung tâm SP6000 ,SP5500, SP4000, MG5000MG5050)
32 vùng , 2 Khu vực

Sản Xuất Paradox/canada

Giá: Liên hệ

Bàn phím điều khiển K32+ ( tương thích trung tâm SP6000 ,SP5500, SP4000, MG5000MG5050)
Hiển Thị 32 vùng , 2 khu vực

Sản Xuất : Paradox/canada