Giá: Liên hệ

Mô đun VDMP3 . Cảnh báo ,và điều khiển hệ thống qua line điện thoại (RJ11)
Tương thích
  SP series  (V2.10 hoặc cao hơn)MG Series (V2.10 hoặc cao hơn)EVO  PCS200GSM 

Giá: Liên hệ

Mô đun PCS250 , Cảnh Báo & Điều khiển Hệ Thống Thông Qua SMS

Giá: Liên hệ

Mô đun IP150 . Kết nối phần mềm , lập trình , cảnh báo , điều khiển thống qua mạng( RJ45) .

Giá: Liên hệ

Mô đun USB307, kết nối phần mềm , lập trình , cảnh báo và điều khiển thông qua USB