Giá: Liên hệ

Bàn Đạp khẩn EM256
Tiếp điểm NO/NC, Thích hơp dùng cho ngân hàng

Giá: Liên hệ

Hộp khẩn. Reset bằng chìa khóa

Giá: Liên hệ

     Đầu dò hồng ngoại dùng cho cửa nhà để xe, cổng ngoài trời hoặc cửa trên cao      Cảm biến cho tự động hóa công nghiệp để phát hiện các đối tượng trên dây chuyền sản xuất

Giá: Liên hệ

Báo Trộm Hàng Rào ( loại 2 tia ) 30m Ngoài trời , 60m trong nhà

Giá: Liên hệ

Báo Trộm Hàng Rào ( loại 2 tia ) 60m ngoài trời , 120m trong nhà

Giá: Liên hệ

Báo Trộm Hàng Rào ( loại 2 tia ) 90m ngoài trời , 180m trong nhà

Giá: Liên hệ

Báo Trộm Hàng Rào ( loại 2 tia ) 120m ngoài trời , 240m trong nhà

Giá: Liên hệ

Báo Trộm Hàng Rào ( loại 4 tia ) 150 m Ngoài trời - 300m trong nhà

Giá: Liên hệ

Báo Trộm Hàng Rào ( loại 4 tia ) 200 m Ngoài trời - 400m trong nhà