PRT3 Module Giao Tiếp Máy In

PRT3 Module Giao Tiếp Máy In

Giá: Liên hệ
Nhà cung cấp: Canada
  • Thông tin chi tiết
  • Tài liệu
  • Bình luận
Cập nhật phiên bảng mới thông qua CV4USB  và Phần mềm In-Field Paradox Upgrade Software
Hỗ trợ kết nối giao thức ASCII hoặc C-Bus
16 đầu vào ảo để kích hoạt sự kiện trong bảng điều khiển hệ thống EVO , sử dụng giao thức  ASCII hoặc C-BUS
30 PGMs ảo để kích hoạt dựa trên một sự kiện nhận được từ bảng điều khiển hệ thống EVO  sử dụng giao thức ASCII và CBus
Cổng USB cho kết nối PC
Cung cấp một giao diện giữa một bảng điều khiển EVO và một hệ thống thiết bị ngoại vi của bên thứ ba
Tự động / thủ công in báo cáo các vùng sự kiện hệ thống  thông qua máy in và / hoặc máy tính
Cổng Parallel và serial cho các kết nối máy in
Chỉ định cho một hoặc nhiều phân vùng
Bộ nhớ đệm 2048 sự kiện
Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
Tương thích EVO192
Giá: Liên hệ

4 vùng (8 vùng với tính năng ATZ ) 

Giá: Liên hệ

Tương thích với MG Series, SP Series, E Series và Digiplex 

Giá: Liên hệ

Tương thích với MG Series, SP Series,  E Series 

Giá: Liên hệ

Mô đun RX1 , Tương thích với bảng điều khiển SP Series (V4.54 và cao hơn) ,Mở rộng 32 đầu dò vô tuyến
Kết nối các đầu dò vô tuyến DCT10, DCTXP2, DCT2, PMD1P, PMD75, PMD85, SD306 ,

Giá: Liên hệ

Mô đun RTX3 , Tương Thích với SP Series và Digiplex EVO , Kết nối với các đầu dò và thiết bị vô tuyến , Mở rộng 32 thiết bị vô tuyến

Giá: Liên hệ

Mô đun điều khiển với 8 relay

Giá: Liên hệ

Thẻ điều khiển 4 relay ( điều khiển đèn hoặc khóa cửa )

Giá: Liên hệ

Bộ phân phối tín hiệu (1 in -2 out) khoảng cách 900m cho mỗi đường ra       

Giá: Liên hệ

Mô đun VDMP3 . Cảnh báo ,và điều khiển hệ thống qua line điện thoại (RJ11)
Tương thích
  SP series  (V2.10 hoặc cao hơn)MG Series (V2.10 hoặc cao hơn)EVO  PCS200GSM 

Giá: Liên hệ

Mô đun PCS250 , Cảnh Báo & Điều khiển Hệ Thống Thông Qua SMS