ZX8 Mô Đun Mở Rộng ZX8

ZX8 Mô Đun Mở Rộng ZX8

Giá: Liên hệ
Nhà cung cấp: Canada
  • Thông tin chi tiết
  • Tài liệu
  • Bình luận
Tương thích với MG Series, SP Series,  E Series 
Thêm 8 vùng 
1 đầu ra PGM 
Giá: Liên hệ

4 vùng (8 vùng với tính năng ATZ ) 

Giá: Liên hệ

Tương thích với MG Series, SP Series,  E Series 

Giá: Liên hệ

Mô đun RX1 , Tương thích với bảng điều khiển SP Series (V4.54 và cao hơn) ,Mở rộng 32 đầu dò vô tuyến
Kết nối các đầu dò vô tuyến DCT10, DCTXP2, DCT2, PMD1P, PMD75, PMD85, SD306 ,

Giá: Liên hệ

Mô đun RTX3 , Tương Thích với SP Series và Digiplex EVO , Kết nối với các đầu dò và thiết bị vô tuyến , Mở rộng 32 thiết bị vô tuyến

Giá: Liên hệ

Tự động / thủ công in báo cáo các vùng sự kiện hệ thống  thông qua máy in và / hoặc máy tính

Giá: Liên hệ

Mô đun điều khiển với 8 relay

Giá: Liên hệ

Thẻ điều khiển 4 relay ( điều khiển đèn hoặc khóa cửa )

Giá: Liên hệ

Bộ phân phối tín hiệu (1 in -2 out) khoảng cách 900m cho mỗi đường ra       

Giá: Liên hệ

Mô đun VDMP3 . Cảnh báo ,và điều khiển hệ thống qua line điện thoại (RJ11)
Tương thích
  SP series  (V2.10 hoặc cao hơn)MG Series (V2.10 hoặc cao hơn)EVO  PCS200GSM 

Giá: Liên hệ

Mô đun PCS250 , Cảnh Báo & Điều khiển Hệ Thống Thông Qua SMS