SP5500 Trung Tâm Báo Trộm

SP5500 Trung Tâm Báo Trộm

Giá: Liên hệ
Nhà cung cấp: Canada
  • Thông tin chi tiết
  • Tài liệu
  • Bình luận
5 vùng (10 vùng kép ) , mở rộng 32 vùng 
Hỗ trợ chế độ StayD
Tích hợp tính năng điều khiển điện ,máy lạnh thông qua modul IP 150 (internet modul )

Mở rộng đến 16 PGMs (rơlay)
2 phân vùng
Hỗ trợ PCS Series,IP150 Internet Modul, VDMP3 Plug-in (quay số bằng giọng nói)
Hỗ trợ điều khiển  từ xa REM3 với RTX3 v1.31 hoặc cao hơn (ngoại trừ SP4000 )
Hỗ trợ ứng dụng iParadox
Trong lĩnh vực phần mềm nâng cấp thông qua một 307USB
- Winload cho SP5500/SP6000/SP7000
- InField Firmware ,  Phần mềm nâng cấp cho SP4000/SP65 .
Nhiều số điện thoại : 3 trạm giám sát , 5 để quay số cá nhân và 1 báo cáo máy nhắn tin ( SP65 : qua PCS250 chỉ - báo cáo GSM)
Cấp bằng sáng chế 2 bộ ghép quang  - trình quay số đáng tin cậy nhất trong ngành công nghiệp - Bằng sáng chế Hoa Kỳ 5.751.803 , RE39406 (N / A với SP65 )
Tự động tính năng Daylight Savings Time
Nút reset hệ thống (reset mặc định của nhà sản xuất)
Kết nối trực tiếp vào độ truyền lên 9.6K
- Winload cho SP5500/SP6000/SP7000
- Babyware cho SP4000/SP65
256 sự kiện đệm

Giá: Liên hệ

Trung tâm báo trộm SP6000, 8 Vùng ( 16 vùng kép )
Mở rộng tới 32 vùng , 15 bàn Phím
32 mã số , bộ nhớ 256 dữ kiện

Giá: Liên hệ

Trung tâm báo trộm SP4000, 4Vùng ( 8 vùng kép )
Mở rộng tới 32 vùng , 15 bàn Phím
32 mã số , bộ nhớ 256 dữ kiện

Giá: Liên hệ

Bàn Phím Cảm Ứng TM50 , 5 inch
(Tương thích EVO192 , Magellen, Sp-Series )

Giá: Liên hệ

Bàn Phím LCD K32LCD ( Tương thích trung tâm SP6000 ,SP5500, SP4000, MG5000MG5050)
32 vùng , 2 Khu vực

Giá: Liên hệ

Bàn Phím LED K32( tương thích trung tâm SP6000 ,SP5500, SP4000, MG5000MG5050)
Hiển Thị 32 vùng , 2 khu vực

Giá: Liên hệ

Bàn Phím K10H ( tương thích trung tâm SP6000 ,SP5500, SP4000, MG5000MG5050)
Hiển Thị 10 vùng , 2 khu vực

Giá: Liên hệ

Bàn Phím K636 LED( Tương thích trung tâm SP6000 ,SP5500, SP4000, MG5000MG5050)
Hiển Thị 10 vùng , 1 khu vực