Rem1 Điều Khiển Từ Xa

Rem1 Điều Khiển Từ Xa

Giá: Liên hệ
  • Thông tin chi tiết
  • Bình luận
Tính năng, đặc điểm
Chống nước, nhựa màu xanh rõ nét thời trang với đèn nền cho các nút
Thực hiện tối đa 5 tác vụ khác nhau
Phạm vi không dây trong một môi trường cư trú điển hình:
   - 30m (100ft) với MG6160 / MG6130
   - 45m (150ft) với MG5000 / MG5050
   - 60m (200ft) với RTX3
Có sẵn ở 433MHz hoặc 868MHz
EN50131 Lớp 2
Giá: Liên hệ

Bộ Báo Trộm Vô Tuyến MG6250
2 phân vùng  , 64-Zone không dây, điều khiển với GPRS / GSM

Giá: Liên hệ

Bàn Phím Cảm Ứng TM50, 5 inch
(Tương thích EVO192 , Magellen, Sp-Series )

Giá: Liên hệ

Bộ Báo Trộm Không Dây/Có Dây
MAGELLAN 32-Zone .Trung Tâm thu phát không dây & Có Dây

Giá: Liên hệ

Bàn Phím LCD K32LCD ( Tương thích trung tâm SP6000 ,SP5500, SP4000, MG5000MG5050)
32 vùng , 2 Khu vực

Giá: Liên hệ

Bàn Phím LED K32( tương thích trung tâm SP6000 ,SP5500, SP4000, MG5000MG5050)
Hiển Thị 32 vùng , 2 khu vực

Giá: Liên hệ

Bàn phímvô tuyến K37 LCD 

Giá: Liên hệ

Bàn Phím K10H ( tương thích trung tâm SP6000 ,SP5500, SP4000, MG5000MG5050)
Hiển Thị 10 vùng , 2 khu vực

Giá: Liên hệ

Điều Khiển Từ Xa Rem 15

Giá: Liên hệ

Đầu dò cửa vô tuyến DCT2

Giá: Liên hệ

Đầu dò cửa vô tuyến DCTXP2